www.guteinfo.com
Diie Rostocker Skipper
Historia, Fröjel socken


I Fröjel kyrka såg P Säve år 1864 två bänkstolpar på vilka det stod målat: "Diie Rostocker Skipper 1638". Rostockarna besökte tydligen regelbundet Fröjel hamn och hade egen bänk i kyrkan.

Att Fröjel har haft en gammal och stor vikingahamn har bekräftats av utgrävningar under nyare tid där mer än 38.000 föremål har påträffats..

I Fröjel finns också Gotlands vackrast belägna skeppssättning, en vackert fartyg från bronsåldern.

/text och foto Bernt Enderborg

Vägbeskrivning
0
Copyright © 2021 Buffert 4 - www.guteinfo.com