www.guteinfo.com
Altaruppsatsen i Hemse kyrka
Skulptur, Hemse socken


Altaruppsatsen från 1699 målades 1729. Om den hade tillverkats 1729 skulle det vara annorlunda att ha Carl XII:es namnchiffer överst emedan denne sköts 1718. Hans namn fanns också tidigare på tornets vindflöjel tillsammans med årtalet 1708, men det byttes anno 1900 till Oscar II, som även var kung av Norge - unionen upplöstes dock 1905, ett par år före hans död.

Nattvardens instiftande

Nattvarden i relief är den centrala scenen. Vem som har gjort den, eller var, står inte i Konstinventariet, Hemse kyrkor, skriven av Erland Lagerlöf och Bengt Stolt, Almqvist & Wiksell, Stockholm 1969 (källa till denna sida), men det brukar vara i Burgsvik. Den är av sandsten, många sådana har huggits där av anonyma mästare.

Moses

Längst upp på altartavlan har vi alltså Carl XII:s namn, därefter den återuppståndne med ett par änglar, sen följer centralmotivet. Och på sidorna om detta står två gubbar, se översta bilden. Den vänstra, bilden ovan är Moses, eller Mosen som man med tidens språk kallade honom. Han håller fram en bok på vilken står:

"Lagen är gifven igenom Mosen".

Och det är väl dekalogen man ska tänka på, tio Guds bud, men i Moseböckerna finns det tämligen mycket lagstiftning till.

Aron

Den andra figuren är Aron, Mose storebror, prästernas stamfar. Man ser dem här och där i kyrkorna. Dessa herrar levde på 12- eller 1300-talet f.Kr., dvs lite före någon började odla i Hulte Kruppar. På hans bok står:

"Nåd och sanning igenom Jesum Christum".

Jesum Christum säger i Bergspredikan att inte en enda bokstav ska ändras i lagen, dvs lagarna i Moseböckerna, den mosaiska rätten.

Lagtolkning

Den stora frågan är emellertid hur man bör tolka lagar. Ett exempel som han ger är det berömda om äktenskapsbryteskan, som finns att läsa på sidan om Lagstiftning, lagtolkning och sånt, och där frångår Jesum vad som kallas bokstavstolkning - enligt lagens bokstav finns en hel uppsjö stollar som säger ibland.

I förbigående, för att återknyta till vår tid av sociala medier, kanske man kan säga att den som kan citera någon omänsklig lagregel från Moseböckerna och på så sätt förklarar religion vara galenskaper har nog inte riktigt förstått. Och hur dömer du egentligen folk igenom lagar, moral, sociala regler eller vad det nu än kan vara, väljer du Mosen eller Aron?

Nu är det väl inte riktigt rättvist att så lättvindigt tillskriva Mosen bokstavstolkning, men nu vet du i alla fall vad det är för gubbar som står där, och varför.

Lite till

Jag utgår från att de flesta av oss just aldrig har hört talas om Aron, men han var den första översteprästen i Israel varför det inte hörde till hans uppgift att dyrka guldkalvar utan att bl a läsa Guds välsignelse över folket. Och det gör präster inom judendom och kristendom än i dag med något som efter honom kallas den aronitiska välsignelsen. Bibeln 2000:

"Herren välsignar dig och beskyddar dig.
Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd.
Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred."

På 1900-talet sa man, vilket låter bättre:

"Herren välsigne dig och bevare dig.
Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig.
Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid."

- Det var värst! Du har inte bara sett hans bild, du har hört Aron också.

--- understreckare ----
Det där med att "Herren låte sitt ansikte lysa över dig" är lite klämmigt emedan Mosen ju blev självlysande när han fick de tio budorden, se Moses i Västerhejde.

/text och foto Bernt Enderborg

Vägbeskrivning
0
Copyright © 2021 Buffert 4 - www.guteinfo.com