www.guteinfo.com
Triumfkrucifixet i Vänge
Skulptur, Vänge socken


Triumfkrucifixet i Vänge medeltida kyrka är en enastående sak; Roosval säger i Kyrkorna i Lina och Halla ting, Konstinventarium, Stockholm 1964 att det är ett: "...för Norden enastående typ, av stor skönhet". Och det är också han som säger det där om "...en skulptur av utomordentlig och gripande verkan".

- Kika på bilden, vad tror du att konstnären tänkte sig: "De förstår inte vad de gör"?

Lidandet med blod och elände blev på grund av påbud från högre ort viktigare längre fram i tiden, se Stenkyrka. Kanske kan konstverket i Vänge måhända uppfattas som att konstnären var mera fristående och använde antingen sitt eget eller beställarens hjärta.

Krucifixet i Vänge kyrka på Gotland

Jesus är skulpterad i furu i mitten av 1100-talet men själva korset är av ek och från senare tider då det gotiska koret tillkom (det ser du av spetsbågestilen, arkitekturen
tillhör gotiken). Roosval säger att skulpturen "...påminner om burgundiska och sydfranska arbeten från 1100-t:s förra h.", dvs om du trodde att det var någon lokal klåpare (bygdekonstnär brukar sånt heta i litteraturen) som snickrat lite så har du helt enkelt fel. Det är stor konst av vikingarnas barn.

Nästan all färg är borta, vid konserveringen av Wilhelm Pettersson 1924 lades det varsamt till lite färg (repkronan med törnen är också från 1924) men som du kan se på första bilden ovan så har han samma färg på skinn och hår. När du njuter av detta konstverk får du kanske tänka till lite färg, och kanske håller du med pigan Lina i Emil i Lönneberga om att det där med krumelurer i örona är marigt.

Alltså

Det är alltså inte bara de bysantiska friserna, se kyrkan, 1100-tals dopfunten, se t ex Kvinnans skapelse och det utgamla smidet, se Vikingatida smide, som gör att Vänge kyrka är synnerligen besöksvärd utan också triumfkrucifixet är enastående i Norden.

Överkurs

Roosval sa ju att krucifixet är ett konstverk av utomordentlig och gripande verkan. Det kanske framgår av nedanstående berättelse, som jag redan publicerat på sidan om Passionsfriserna men den är så bra att jag upprepar mig:

En tankeväckande sak inträffade när undertecknad med sin åttaårige son besökte den medeltida kyrkan i Vänge, ty sonen blev stående och begrundade triumfkrucifixet varefter han frågade: "Varför korsfäste de Jesus?" Jag svarade med det politiska svaret, att judarna var rädda för att romarna skulle ana uppror om det började samlas för mycket folk kring Jesus, men sonen sa att det där intresserade inte och utvecklade frågan till: "Varför just här?"

- Varför folk i Vänge korsfäste Jesus?

Jag har blivit skyldiga mina barn svar förut. Jädra ungar...

/text och foto Bernt Enderborg

Vägbeskrivning
0
Copyright © 2021 Buffert 4 - www.guteinfo.com