www.guteinfo.com
Norra stigluckan vid Visby domkyrka
Kuriosa, Visby socken


Vid Visby domkyrka, S:ta Maria, ut mot Norra kyrkogatan står "den enda bevarade medeltida kyrkogårdsporten i hela Visby", från "förra hälften" av 1300-talet, säger Gunnar Svahnström (s 33, Sveriges kyrkor, Visby domkyrka, Kyrkobyggnaden, Almqvist och Wiksell, Stockholm 1978).

Det finns ett gäng portar på landet med trappgavel men de är inte lika stora, se guiden till Medeltida gårdsportar (å andra sidan finns mängder med medeltida stigluckor på landet varav den västra, förresten, vid Garde kyrka är störst i Sverige).

Norra stigluckan, Visby domkyrka

Stigluckan mitt i bild, från sidan om Domkyrkoberget. Krönstenarna, de båda stenarna på toppen, avslutas med en knopp med malteserkors.

Norra stigluckan, Visby domkyrka

Det finns inte särskilt mycket konst från medeltiden bevarad i Visby. Ett och annat ser den som kikar efter men något originellt eller unikt är svårfunnet. I den östra sittnischen på kyrkogårdsporten finns emellertid två drakar - den andra på andra sidan stenbågen.

Norra stigluckan, Visby domkyrka

Står du på kyrkogården och kikar norrut genom stigluckan ser du längst bort ett torn i Visby ringmur, Långa Lisa, och bakom detta ligger Nordergravar, kanske det skönaste partiet av ringmuren.

Norra stigluckan, Visby domkyrka

Stigluckans golv utgörs av en gravsten med textfragment från 1600-talet, säger Svahnström, fortfarande på s 33, emedan den tidigare risten (som i färist, järngaller) tagits bort. Strelow, som skrev den Guthilandiske krönikan som utgavs 1633, säger att i stigluckan har ett järtecken inträffat. När prästen lyste i bann den stöld som skett i kyrkan, var tjuven närvarande. Han kilade iväg efter predikan, men när han skulle gå över järngallret i stigluckan smälte detta och blev honom en fotboja. Och där fick han snällt sitta tills han erkänt vad han gjort och blivit löst från sin synd.

Nu vet du det också. Har du inte rent samvete så kan vad som helst hända om du går genom norra stigluckan till Visby domkyrka. Dessbättre tycks ingen syndare ha gjort detta sen järtecknet 1497, men ta det försiktigt...

Känner du dig stark och mår bra just den dag du går genom stigluckan kanske du också kan passa på att sticka ett finger i gapet på djävulen (vi rekommenderar dock glada tankar i stället).

/text och foto Bernt Enderborg

Vägbeskrivning
0
Copyright © 2021 Buffert 4 - www.guteinfo.com