www.guteinfo.com
En portal i Halla kyrka
Historia, Halla socken


Envar som kikar på Halla kyrka kommer att se den vikingatida runsten som är inmurad i det sydöstra hörnet, och bara det är en ovanlig hälsning sen länge svunna tider (på sidan om stenen i Atlingbo kyrka får du reda på varför den blev material).

Den gamla portalen i Halla

Roosval, undersökaren av Gotlands medeltida kyrkor säger i Sveriges kyrkor, Kyrkor i Halla ting, norra delen, Sthlm 1952 att:

"Denna portal har så ålderdomlig form, att den kan förmodas urspr. tillhört gamla koret, ja, så ålderdomlig, att detta kor kan tänkas tillhöra en på 1000-t. till Gotland införd plantyp med rakt korslut."

Halla kyrka

Här har du dagens kyrka i Halla, en så kallad klövsadelkyrka, dvs koret är högre än långhuset. Nuvarande kor är byggt i trakterna av 1270, långhuset är äldre, kyrkans nuvarande äldsta del, och Roosval säger att det förmodligen invigdes år 1196. Portalen vi talar om sitter längst fram på tornet i väster.

Den gamla portalen i Halla

Detta leder till slutsatsen att "ett äldre kor måste ha funnits", Roosvals slutsats alltså, och det antas att den sten som ligger framför den västra portalen, den vikingatida, kommer från en absidsockel som hört till detta kor. Det är från detta tidigare kor som portalen kommer, ända från 1000-talet.

Stenen vid portalen i Halla

Det är i och för sig ingen märkvärdig sten och att vikingarna, och folk ännu tidigare, kunde forma sten efter behag framgår med all önskvärd tydlighet av de många bildstenarna som inte gärna, somliga över tre meter höga, kan ha trillat ur berget.

- Vad vikingarna kunde bygga? Varför inte kika efter. Och kanske denna portal inte är ensam, se Lite mer om Garde kyrka, och varför inte också kastalen vid Lärbro kyrka.

/text och foto Bernt Enderborg

Vägbeskrivning
0
Copyright © 2021 Buffert 4 - www.guteinfo.com