www.guteinfo.com
Hemse
Socken, Hemse socken


Hemse är såväl Gotlands näst största tätort, den största på den södra tredjedelen och därmed ett ekonomiskt nav för hela Sudret, som ett slags modern nostalgi med djupa historiska rötter.

Hemse

Det finns ett modernt utbud, livsmedel, kläder, systembolag, byggvaror, färg, byggföretag, elektronik, caféer, restauranger, vårdcentral, bibliotek, mysbutiker, järnhandel osv, se företagen, men det gamla lever också kvar. Storgatan med affärer och butiker tvärs igenom Hemse från norr till söder, lite industriverksamhet på sidorna och sätter man sig på Bagarns café så färdas man i tiden.

Sudergutar

Sudergutar

För ett antal år sen gjorde Turistföreningen en undersökning om varför folk egentligen besöker Gotland. Det överraskande svaret var att anledningen i främsta hand var gutarna själva (men givetvis också naturen, badplatserna och så - här finns en massa Guider till Gotland.

Den konstiga mackapären bakom Allan är en tankstation för elbilar, som alltså finns i Hemse, vanliga mackar också förstås.

Sudergutarna är nog det gästvänligaste och trevligaste folket på jorden. Det är Allan Båtelsson på bilden, han är från socknen Grötlingbo, ett stycke söder om Hemse, men han får representera alla sudergutar (Byggman).

Och det bor närmare 2.000 sudergutar i Hemse. Bara en sån sak...

Tätorten Hemse

Hemse har utomordentliga resurser för idrott. En konstplan för fotboll, bilden ovan, en träningsplan, utomhusplan för handboll, basketplan borta vid Högbyskolan, där det också finns ishall, simhall, och en gympahall.

Du ser också Hemses största kulturskatt i bakgrunden, Hemse kyrka, där man har hittat den bäst bevarade stavkyrkan i Sverige, triumfkrucifixet är medeltida konst av hög klass, unik i hela Europa, ingår i Viklaugruppen, och runorna bakom predikstolen är annorlunda.

Hemse, tätort på Gotland

På bilden ovan ser du kanhända anledningen till att Hemse ligger där det gör, ty ett slags samhälle i en korsning, en mötesplats är det. Bakom mig går vägen ett par mil raka spåret till Klintehamn, en hamn som kommer att utvecklas i nutid för att ta hand om godstrafiken till Gotland, och framåt är det en långmil till Ronehamn, en stor utskeppningshamn för lantbrukets produkter för inte så länge sen, nu finns bl a en fiskfabrik där.

Hemse ligger på ancylusvallen och omges av stora myrar, som uppodlats i modernare tidevarv. En stor myr i norr och nordöst ända från Linde, över Stånga, Burs, Rone som ändar i Alva, i sydväst och väster ligger den gigantiska Mästermyr där man t ex har funnit en vikingatida verktygslåda. Folk har träffats i Hemse sen hedenhös.

Ängar i Hemse

Att tätorten gränsar till lantbruket är lätt att se, allra helst i de två ängar som så gott som ligger i själva tätorten, Högby äng i väster och Hulte kruppar i söder; den sistnämnda ängen finns nog med i den roliga historien om Humble och hans söner Dan, Angul och Nore, se en bit ner under rubrik "Krig och bråk" på sidan om Hule hällar.

Köpcentrum Hemse

Hemse är Sudrets hjärta, dess ekonomiska nav och köpcentrum, och det är av den anledningen folk är där. Men det finns inte bara allt praktiskt, som spik och mat, utan också mysiga plockaffärer med allt möjligt som Kuriåsa och Ladan.

Välkommen till Hemse!/text och foto Bernt Enderborg

Vägbeskrivning
0
Copyright © 2021 Buffert 4 - www.guteinfo.com