www.guteinfo.com
Skördeunder, sonoffer, brodermord
Målningar, Eke socken


Passionsfrisen från 1400-talet i Eke kyrka visar inte bara själva passionen utan också några andra bilder som måhända inte alla i vår mordlystna nutid har särskilt mycket vetskap om (vill du ha allmän information om Passionsfriser så kika i vår guide).

Skördeundret- bilden ovan

Själva historien har vi redan berättat på sidan om Skördeundret i När, där skulpturen är från 1100-talet, dvs folk förstod nog på medeltiden vad de såg. Nuförtin berättas väl sällan eller aldrig om dessa saker i skolan, ty denna konst kan tydligen påverka folk skadligt till skillnad från världens mördarideologier, som diskuteras ordentligt i skolan och därför sprider sig i samhället, snabbt som mögel.

Abrahams offer av Isak


Abrahams offer av Isak

Vi har behandlar frågan på sidan om Altartavlan i Näs där vi sonika frågar om syftet är politisk propaganda. Det går nog inte att inta den attityden då vi talar om 1400-talet. I och för sig hade danskarna 1361 intagit Gotland och mördat efter hjärtats lust men det förefaller inte som att de hade lyckats etablera något starkt styre på ön.

Det finns folk som utvinner religiös kunskap ur detta offer, t ex jämförs det med att Gud offrade sin egen son, medan andra undrar om det inte var fejk och att det hela nog löste något praktiskt problem av något slag. Det är fråga om offervilja på ett eller annat sätt i alla fall, och i förlängningen nog att envar skall bära sitt kors och inte t ex skylla allt på invandring, som är modernt i vår tid ehuru lika dumt som alltid. Många har nog inte förstått vår kultur, se t ex uppmaningen från Smärtornas man.

Kain och Abel, brodermordet


Abrahams offer av Isak

Kain hade ihjäl sin bror Abel, se Lejonporten i Hablingbo, och berättelsen i Moseboken handlar nog om avundsjuka (det har föreslagits att det också kan röra bråk mellan bönder och boskapsskötare, som man emellanåt ser i Westernfilmer). Nåja, sånt är inte gott att veta. Emellertid framgår att man skall ta hand som sin broder ehuru många inte tycks begripa vem det är som är den där nästan.

- Det är du.

/text och foto Bernt Enderborg

Vägbeskrivning
0
Copyright © 2021 Buffert 4 - www.guteinfo.com