www.guteinfo.com
Hesekiel på predikstolen i Alva
Målningar, Alva socken


På predikstolen från 1740, som målades 1746 av Johan Hindrich Dreutz, finns förutom evangelisterna åtminstone några av dem som kallas de större profeterna. Ovan visar vi bilden på en konfunderad, eller kanske skräckslaget förvånad, Hesekiel men också t ex Jeremia och Daniel finns avmålade, och då finns säkert den store poeten Jesaja med på ett hörn.

Hesekiel, en präst, var med bland israeliterna 597 f.Kr då de deporterades till Babylon - Den babyloniska fångenskapen - och ägnar sig mycket åt att varna folk. Det händer honom en del konstiga saker, t ex tvingar Gud honom att äta upp en bokrulle och han får en väldig syn inkluderande folk med vingar, konstiga huvuden och annat sånt. Han ser också något märkligt som fått ufologer att läsa Bibeln, nämligen i 1:15 f: "När jag betraktade varelserna fick jag se ett hjul på marken vid var och en av de fyra. Hjulen gnistrade som krysolit. Alla fyra såg likadana ut och tycktes vara gjorda så, att ett hjul satt inuti ett annat. De kunde röra sig åt alla fyra hållen, och de vände sig inte när de rörde sig."

Söker du "Hesekiel ufo" eller nåt åt det hållet på de större sökmotorerna (som tillsammans med Facebook och annat sånt är dagens profeter och levererar statistiska slutsatser byggda på lösan sand) så kommer du att få se många bilder på detta hjul - klicka här, du har förmodligen redan sett det, kanhända utan att veta det, också i Sci-Fi-filmer.

- Nåja. Hesekiel säger också något intressant, i 18:20 nämligen:

"Det är den som syndar som skall dö. Sonen skall inte bära straffet för faderns synd och fadern skall inte bära straffet för sonens synd. Den rättfärdige skall skörda frukten av sin egen rättfärdighet, den gudlöse frukten av sin egen gudlöshet."

Kanhända är du en av dem som har förvånats över att Gud i Moseböcker sägs vara en nitälskande Gud som "inte låter någon bli ostraffad utan låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen och barnbarnen, ja, tredje och fjärde släktledet". Men teologiskt sinnat folk säger att det är en sak att bli drabbad av sina fäders missgärningar, t ex fyllerister och knarkare, och en annan att bli straffad för sina egna missgärningar vilket Hesekiel alltså talar om, dvs man skall inte bära sin fars sådana utan detta får fäderna allt klara av själva. Alla får leva hela sitt liv trots detta, se sidan om Den onde i Tingstäde, men sen går det nog åt helvete för somliga.

- Personligt ansvar, så är det.

/text och foto Bernt Enderborg

Vägbeskrivning
0
Copyright © 2020 Buffert 4 - www.guteinfo.com