www.guteinfo.com
Liten sandlilja
Flora, Annorstädes socken


Den lilla sandliljan förekommer sparsamt i Skåne och på Öland medan den på Gotland är ganska vanlig.Den kan bli sex decimeter hög och blommorna är några centimeter breda.Den har sin hemvist på soliga, torra, sandiga och grusiga kalkmarker, t ex på hällmarken i Buttle mot Etelhem till.De vita prickarna på bilden är sandliljor alltihop.

/text och foto Bernt Enderborg
Copyright © 2021 Buffert 4 - www.guteinfo.com