www.guteinfo.com
Gamle hamn, gravfältet
Gravfält, Fårö sockenVid Gamle hamn på Fårö finns några troligtvis vikingatida gravar som är lätt att få syn på - kortet är taget alldeles vid strandkanten. Så förutom eventuella skoutställningar, raukfältet, ruinen av S:t Oles kyrka och hela den undersköna, annorlunda naturen (det är Fårö) så är det också ett vikingatida gravfält.

Det är frestande att fundera över ordet vikingar när man ser dessa gravar som ligger alldeles vid strandkanten. Det kan ju ha varit ett ord som helt enkelt talade om att det inte var bönder eller hemmansägare. Kanske var det folk som höll till i vikar och fiskade, eller kanske såna som anordnade transporter utomlands för att sälja saker och ting, ett slags redare. Det finns många olika teorier och det är långtifrån säkert att du skall känna dig klokare om ordet viking efter denna sida. Nämnas kan t ex att på en gravsten från Hablingbo sägs att Hailka vart faren väster med vikingum. Man skulle kunna dra slutsatsen av denna inskription att vikingar inte var samma sak som vanligt folk, dvs vikingar var såna som höll till i vikar eller kanske gjorde affärer i vikar.

På botten av själva hamnen, som nu är inlåst av stormar på 1300-talet och är granne med gravfältet, har man bl a hittat sand som inte kommer från Östersjön (barlast), tyskt tegel och stengods och ett litet bronshuvud från en romersk båt.

Gamle hamn är ett begrundansvärt ställe, och skönt:


Foto Björn Pettersson


/text och foto Bernt Enderborg

Vägbeskrivning
Väg 148 till Fårö, vänster strax före kyrkan.
Copyright © 2021 Buffert 4 - www.guteinfo.com