www.guteinfo.com
1100-talstaket i Garde kyrka
Historia, Garda socken


Det är inte ofta man står och kikar på ett delvis bevarat trätak från 1100-talet. Från den tidigare romanska kyrkan i Garde finns takstolen och en del takspån bevarade, det hela är daterat till 1140. På bilden ovan ser du en utsirad rundstav, får man väl säga, eller nockstock kanske, som löper längs hela nocken.Att 1100-talstaket finns kvar beror på att man inte rev det då man, som jag antar, byggde det gotiska koret på 1300-talet och därvid byggde ett nytt, brantare tak över långhuset. Långhuset har alltså två tak, vilket du ser på bilden ovan, och du ser också några takspån som ligger kvar sen hart när vikingatiden.Den utsirade nockstocken löper längs hela 1100-talstaket.

Varning
För att kunna se det som visas på bilden ovan måste du gå över hela långhuset på en smal spång, trampa inte bredvid spången - det är långt ner till stengolvet i långhuset, och sen måste du gå upp på en liten uppsats. Det finns en lysknapp i tornet! Gå inte ut i långhuset om du inte hittar den. Och det är definitivt ingen plats för att låta barn springa omkring själva!På korbänken från 1300-talet i Gothem kyrka finns en liten kyrka med spåntak. Innan det gotiska koret byggdes på 1300-talet kan väl taket på Garde kyrka har sett ut ungefär så där.

/text och foto Bernt Enderborg

Vägbeskrivning
0
Copyright © 2021 Buffert 4 - www.guteinfo.com