www.guteinfo.com
Kappelshamn
Hamnar, Fleringe socken


Reservfärjeläge. Fiske- och småbåtshamn på norra Gotland.

Lite historia också
I förbigående skall vi bara nämna att i dag utskeppas stora volymer kalk, men det har förstås förekommit flera exportvaror. När Linné besökte hamnen 1741 hade han oroat sig över de många kalhyggen har sett (luckiga skogstillståndet) och nämner därvid att i Kappelshamn "Bjälkar lågo i stora hopar vid stranden som merendels försålts till tyskar och danskar".

Det var alltså inte bara de priviligerade fastlandsvenska kalkpatronerna som avverkade all skog de kom åt till kalkbränningen. Skogen användes vettigt också.

/text Bernt Enderborg, foto Björn Pettersson

Vägbeskrivning
Väg 149 till Kappelshamn.
Copyright © 2021 Buffert 4 - www.guteinfo.com