www.guteinfo.com
Butravjs
Skeppssättningar, Hörsne socken


Alldeles bredvid vägkanten mellan Hörsne och Norrlanda ligger ett par skeppssättningar vid ett utmärkt exempel på hur tallar kan te sig på Gotland.

Den här delen av Gotland förekommer sällan i turistbroschyrer. Det är nog en och annan som är framme och kikar på Norrlanda Fornstuga men vänder tillbaka upp till väg 146 efter förrättat värv.

"Jag har sett så många skeppssättningar", sa min kusin när jag föreslog att vi skulle åka och kika på en av dem. De flesta han hade sett återfanns på fastlandet. "Ja, ja, sa jag. Vikingatida ja. Våra på Gotland är från bronsåldern.

/text och foto Bernt Enderborg

Vägbeskrivning
Väg 147 mot Slite. Efter ett par mil, vid Bogekorset, ta vänster på väg 146.
Copyright © 2021 Buffert 4 - www.guteinfo.com