www.guteinfo.com
Ett andningshål - Botaniska trädgården
Magiska Gotland, Visby socken


Ett andningshål av minst sagt holistisk tillvaro är Botaniska trädgården i Visby. Förutom växtprakt, de underliga växterna, fikon, mångfalden osv, så är det skönt att bara sitta och titta en stund. Andning.Vi har kallat Gotland för själens tankställe nånstans, bensinstationen, och det är nog rätt bra. Men vad är det som gör stället så hälsosamt?

Givetvis havet, den friska naturen och all vänlig växtlighet men det är också nåt annat. Jag tror att det är kultur. Inte antik och gränslöst nyskapande eller grundläggande för hela världen, som Grekland, Rom och Jerusalem, utan vår egen, din och min.Botaniska trädgården ligger där det vanligen brukar sägas att enklare människor hade boställe under medeltiden, alltså det som romantiker på vänsterkanten kallar arbetare.

Jag skall berätta om en liten jämförelse för att du skall få ett hum om var du sitter. Säkert vet du att staden York i England förmodligen grundlades av vikingar och att man i dag kan åka dit och titta på lämningar och annat sånt. Det sägs att man därstädes har konstaterat smidesverksamhet, ty man har hittat inte mindre än 135 liter slagg från järnsmide.

Nu skall jag tala om vad du sitter. Du sitter på lämningarna efter arbetarnas boställen i Visby, och uppåt Smedjegatan till har man uppskattat att det finns 7.500 kubikmeter slagg från smide (1.000 liter på en kubik).Det är därför man blir starkare i hjärtat av Botaniska trädgården i Visby, ett holistiskt andningshål, hemma för dig och mig - själens tänkställe.

/text och foto Bernt Enderborg
Copyright © 2021 Buffert 4 - www.guteinfo.com