www.guteinfo.com
Adam och Evas befrielse
Målningar, Eke socken


De medeltida målningarna i Eke kyrka på södra Gotland är speciella. I förstone ser man bara förbi dem - en passionsfris till - men om man kikar efter hittar man andra saker, glada överraskningar som en hemlig dörr i stadsbiblioteket. Ovan har Jesus vräkt upp kopparporten och befriar Adam och Eva från dödsens mörker (se Nederstigen i dödsriket i Bro). Det finns fler märkliga målningar i Eke kyrka som vi ber att få återkomma till.

Himmelriket är nära

Poängen med bilder som den ovan bör rimligen vara att Jesus har övervunnit döden, och kan man tro på det så har man del av detta. Detta i sin tur tycks för en och annan medföra att vårt jordiska liv bara är en sorts prövning. Ditt riktiga liv är något annat, annorstädes, bortom bergen. Vårt jordiska liv är bara en tillfällighet - sköt dig så har du evigt liv, annars kan du ta dig i brasan.Är det en tidsangivelse

"Omvänd dig, himmelriket är nära" sägs vara en central förkunnelse såväl hos Johannes döparen som Jesus. På ett visst datum vid ett exakt klockslag kommer Jesus tillbaka på samma sätt han for, se Väderstigen i Fide och frisen i Hejnum, varvid han kommer att pröva din styrka och testa din moral, som Winnerbäck uttrycker det i sin underbara sång Elegi. Och en och annan stolle har i brinnande allvar skuttat omkring i årtusendena och kungjort detta, och en och annan har också lyckats övertyga andra om denna nattliga tjuv, oförutsägbar som en fjärils flyktväg.

Såvitt jag förstår tvivlar inte Kyrkan på att det är en tidsangivelse och att Himmelriket, eller Guds rike, är en sorts ställe som dock finns varken här eller där. Men tänk om det inte är så? Tänk om det är så som en och annan hävdar att Guds rike finns inom dig? Himmelriket är nära, dvs i ditt hjärta.

I Markusevangeliet 1:14 sägs: "När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sade: 'Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet.'” Kanhända skall man i uttalandet tänka sig att Guds rike är Jesus själv, och då kan det ju vare både en tidsangivelse och något annat, men är det en tidsangivelse kan man förstås fråga sig om Jesus räknade tid på något annat sätt än vanligt folk; han säger också någonstans att ingen vet tiden för när han kommer tillbaka (se fåvitska jungfrur).

I Matteus 22:36 ff frågar lärjungarna vilket som är det största budet varpå Jesus svarar att "”Du skall äls­ka Her­ren, din Gud, med he­la ditt hjärta och med he­la din själ och med he­la ditt förstånd", men han säger också att: "Se­dan kom­mer ett av sam­ma slag: Du skall äls­ka din nästa som dig själv".

Såvitt jag förstår det hela så är himmelsrikets praktiska konsekvens just jämt detta, att du skall älska din nästa som dig själv. Och det kan man ju säkert göra i himmelriket, trots att det förefaller lite poänglöst att göra detta på ett ställe som finns varken här eller där, och där alla andra också gör det, även om det säkert är vackert.

Om det var du som skulle döma

Anta för en liten stund att det var du - du är alltså humanist - som skulle döma, eller för att uttrycka det på ett annat sätt - dela ut mänskliga rättigheter. Vilka rättigheter skulle du dela ut? Vi antar också, som någon filosof gör, att du delar ut rättigheterna till en människa åt gången, och att denne står bakom ett skynke så att du inte kan se vem det är - det kan vara din mamma, din syster, någon av annan tro, en rasist, vem von helst. Och för att jorden skall bli ett bra ställe, var skall rättigheterna gälla?

- Är du säker på att Jesus menade ett klockslag?

/text och foto Bernt Enderborg
Copyright © 2021 Buffert 4 - www.guteinfo.com