www.guteinfo.com
Bygdeborg i Väskinde
Fornborgar, Väskinde socken


Bygdeborg ligger på en klintkant i Brucebo naturreservat och mäter 100x60 meter. Mot havet skyddar klintens stup och mot landsidan har det byggts en 92 meter lång och 3 meter bred vall; som dock har rasat pga tidens tand men här och var, säger informationsskylten, syns ursprungsmuren av staplad sten.

Klint vid Bygdeborg

Här ser du från borgen mot norr och den klippa som skyddar mot ohängt folk.

Utsikt mot havet vid Bygdeborg

Utsikt mot havet vid Bygdeborg. Den lilla landtungan kallas i nutid Skansudd och ligger alltså i naturreservatet Brucebo, den har inget med borgen att göra.

Utsikt från Bygdeborg mot Själsö

Här är utsikten mot norr från Bygdeborg; det du ser på bild är Själsö som till skillnad från Skansudd var en hamn under borgens tid. Också ett stycke åt söder ligger en vikingatida hamn, Snäckviken, men där äga obehöriga inte längre tillträde till det vikingatida gravfältet eftersom det ligger en camping på platsen, men däremot är man välkommen att bada i viken.

Bygdeborg, Väskinde

Informationsskylten föreslår att kanhända har man bevakat inseglingen till såväl Snäck som Själsö från bygdeborg. Och det har man lite stöd för, allra helst som Gutalagen som nedtecknades i 1200-talets början, många bestämmelser är dock långt äldre, stadgar att vakt skall envar hålla som är 20 år, se sidan om Allmän värnplikt sen vikingatiden. Det är nog så att man från Bygdeborg har bevakat ett större stycke av kusten under långa tider, inte bara insegling i hamnarna, se informationen om Herrgårdsklint med sina makalösa fynd. Och undertecknad kan i detta sammanhang också vara lite förarglig och påpeka för skyltmakare och historiker att Gutalagen är en riktig lag som var gällande rätt: det skulle hållas vakt.

Vallens slut i norr

Där vallen slutar i norr finns stigar som tar dig runt i Brucebo (du ser klinten där fornborgen ligger på den första bilden på denna sida). Det är fantastisk och spännande natur med lite grottor, trollskog, skön natur, källkärr, orkidéer, vindpinade tallar, stränder, fågelliv och annat sånt. Och förstås ett bröstdjupt andetag avslappning.

Men vill du se en fornborg med lämningar efter vakthållningen så skall du ta dig till Herrgårdsklint i Gammelgarn, som är häftig på riktigt. Bortsett från Västergarnsvallen, se också Vikingarns Västergarn, så tycks det mig att de stora och kraftiga borgarna finns på östra Gotland, vilket kan bero på handelsavtalet eller att det inte var så mycket bevänt med svearnas Östersjövälde som man försöker inbilla oss, se t ex hur det gick för Björn från Aspö.

/text och foto Bernt Enderborg
Copyright © 2021 Buffert 4 - www.guteinfo.com