www.guteinfo.com
En bildsten
Bildsten, Annorstädes socken


Det finns förvisso mängder med fornlämningar på intressanta och vackra platser. Bildstenen ovan är en kopia ty originalet är ivägsläpat och står nu på Historiska museet i Stockholm.Kopian står resligt på en gammal gravbacke ty den är över två meter, daterad till 700-talet."Gav örnen föda" står att läsa i den isländska saga-litteraturen, om jag minns rätt, och måhända är detta vad du ser på bilden ovan.

/text och foto Bernt Enderborg
Copyright © 2020 Buffert 4 - www.guteinfo.com