www.guteinfo.com
Gutebaggen - Gotlands vapen - Hånnlamb
Fakta, Annorstädes socken


Hur gammalt Gotlands vapen med väduren, baggen, är förefaller ingen veta. Men vi kan notera att Olof den helige fick ett par vädurar av Ormica från Hejnum då han var förbi i början av 1000-talet.

Väduren är egentligen Sudrets vapen - medeltredingen hade en stegrande häst och Nordaste treding en ek - men har upphöjts till hela Gotlands någon gång under tidens oavbrutna framåtskridande, se Gotlands sigill och vapen.

Gutarnas vädur

Väduren på bilden är av en ras som helt enkelt kallas hånnlamb (hornlamm, vi använder inte ordet får på Gotland) eftersom också tackorna har horn.

GutefårI dag finns något som heter Gutefår vilket är en förädlad (sägs det) ras där bland annat hånnlamb finns i bakgrunden.

Kanske skall vi också nämna att Gotland är det landskap som har flest lantraser av husdjur bevarade (en lantras har funnits så länge att de är en del av områdets kulturhistoria).

Det finns också gotlandsruss, gotlandsstövare, gotlandshöns och gotlandskaniner. Och för skoj skull kan vi säga att russen, Sveriges enda inhemska hästras, i engelsktalande länder kallas för: Gotland.

Jämförelse och lite historia

Bilden nedan visar päls från Gutefår, den framföräldrade rasen:

Päls från gutefår

Lockigt och vackert. Såna kan man köpa här och var på Gotland. Här är päls från Hånnlamb:

päls från hånnlamb

Hånnlambens päls är så mycket tätare, mycket mjukare och en helt underbar. Oustanding! Kvalitetsskillnaden är enorm!

Nu vet åtminstone jag vad som grundade Gotlands rikedom under vikingatiden. Du har säkert läst i historiska böcker om att pälshandel bedrevs i stor omfattning, bl a så brukar ekorrars vinterpäls nämnas, men det som gutarna handlade med bör ha varit den underbara pälsen från hånnlambi. Men det innebär inte att våra vanliga gutefår också har en päls som är alldeles fantastisk och kommersiellt gångbar, tvärtom, också den är underbar. Sen några årtiondena tillbaka finns de också här och var i andra länder. På denna hemsida kan du läsa själv så slipper jag skryta mer - Gotland sheep.

Gutabagge

Ett gott råd

Väduren på bilden ovan finns i Buttle socken, ungefärligen mitt på Gotland. Mitt råd är att om någon inte har sagt att det är okej att klappa baggen, gå in till den eller nåt, så låt bli.

- Gutebaggen kan ge dig en flygtur du inte kommer att glömma. Caveat!

/text och foto Bernt Enderborg
Copyright © 2021 Buffert 4 - www.guteinfo.com