www.guteinfo.com
Salomos stenbrott
Platser, Visby socken


På Gotland finns skickliga stenläggare som fixar till en gata eller en plats snabbt och snyggt. Vid domkyrkan, S:ta Maria, så ser den som inte begapar tinnar och torn en vit gatsten mitt i hela härligheten utanför porten i väster.

Stenen är i modern tid hämtad från kung Salomos stenbrott i Jerusalem, som för länge sen därstädes byggde sig en borg, skrev ordspråk och var vis.


Kung Salomon konterfejad i Hejdeby kyrka

Riktigt varför stenen har lagts där är inte gott att veta. Jag ställde mig på den en stund men det hjälpte inte. Vet du att ungefär 50 människor varje år som anländer till Jerusalem iråkar sån emotionell upprymdhet att de tror sig vara Jesus. Det måste de som bor där ha rätt roligt åt.Nu säger i och för sig Pelle Holm i sin bok 3530 Ordspråk och talesätt, Bonniers Fakta Förlag AB 1984, att det finns ett ordspråk som lyder "Grus är grus, om det ock vore från Jerusalems murar" samt att det är oklart varifrån dessa ord kommer. Och så är det väl, ordspråket är riktigt. Bruk av reliker tör inte hjälpa så värst mycket, men å andra sidan tycks ju tron försätta berg emellanåt (ibland till och med kongresshallar).

Den vita stenen utanför S:ta Maria kan väl få vara en glad tanke mitt i allt elände trots detta. Jag har tänkt glada tankar på den, har du?

/text och foto Bernt Enderborg
Copyright © 2020 Buffert 4 - www.guteinfo.com