www.guteinfo.com
Det växer fikon på Gotland
Magiska Gotland, Annorstädes socken


- Vasarunura?

/text och foto Bernt Enderborg
Copyright © 2021 Buffert 4 - www.guteinfo.com