www.guteinfo.com
En biskop från 1100-talet
Skulptur, Ardre socken


Om du till äventyrs någon gång funderar på hur en biskop på 1200-talet kunde ta sig ut så har du inte längre några bekymmer. En sån i fullt ornat pryder portalen på Ardre kyrka, vars nuvarande utseende tillkom på 1200-talet.

Denna 1200-talskyrka har emellertid föregåtts av en stenkyrka på samma plats och då är vi tillbaka till 1100-talet, minst, och om jag begriper rätt så kommer reliefen från denna kyrka, dvs nästan vikingatida.

- Vilken biskop är det? Dödens ängel står förresten bredvid honom.

Gutasagan säger att sedan gutarna frivilligt antagit kristendomen så sände man bud till biskopen i "leoncopungi " (Linköping), eftersom han var dem närmast, och anställde honom - hans uppdrag kringgärdades med en hoper undantag och biskopstionde fick han se sig i månen efter. Det där föranledde rätt mycket bråk några århundraden framåt i tiden, men gutarna kvarblev vid sin rätt emedan de hade ett avtal direkt med påven i Rom.

För övrigt är Ardre kyrka exteriört inte särskilt rikt utsmyckad, men bl a en kungabild finns, som vi kommer att publicera småningom. Inuti är kyrkan dock färgglad men det hör de allra första åren av 1900-talet till.

/text och foto Bernt Enderborg

Vägbeskrivning
Väg 143 mot Ljugarn, strax över 4 mil, se skylt
Copyright © 2021 Buffert 4 - www.guteinfo.com