www.guteinfo.com
Lörgeudd
Naturreservat, Hellvi socken


Areal: 1,6 hektar. Raukområde beläget på den östra sidan av Lörgeudd, ca 1,5 km söder om Kyllaj på nordöstra Gotland.

Bilden visar Lörgeudd sedd från Kyllaj.

/text Länsstyrelsen i Gotlands län, foto Bernt Enderborg
Copyright © 2021 Buffert 4 - www.guteinfo.com