www.guteinfo.com
Husrygg
Naturreservat, Sundre socken


Areal: 38 hektar. Reservatet omfattar ett drygt 2 km långt avsnitt av den låga, åsliknande klint som löper längs kusten från Hoburgen till Nackshajd.

Våradonis

Från slutet av april och någon månad framåt blommar här den sällsynta och fridlysta våradonisen i stort antal.

Husrygg

/text Länsstyrelsen i Gotlands län, foto Bernt Enderborg

Vägbeskrivning
0
Copyright © 2020 Buffert 4 - www.guteinfo.com