www.guteinfo.com
Visste Du att
Barnen, Annorstädes socken


  • Det finns mer skog på Gotland än i mörka Småland


  • När jag gjorde lumpen sa en del killar förvånat att "det fanns ju skog och allting på Gotland". Om du tänker dig att mörka Småland är stort som en fotbollsplan och att Gotland var lika stort, då skulle det finnas mer skog på den gotländska fotbollsplanen.

    /text Bernt Enderborg, illustration Lotta Ingelse
    Copyright © 2020 Buffert 4 - www.guteinfo.com