www.guteinfo.com
Rute kyrka
Kyrka, Rute socken


Rute kyrka är uppförd under 1200-talet.

Målningar i Rute kyrka
Maria och Elisabeths möte

Det spritter i någons mage...

Ornamental dekor i valven från 1200-talet. På långhusets väggar kalkmålningar från 1400-talet.

Krucufixet i Rute kyrka
Såväl triumfkrucifix, dvs det hänger i triumfbågen, som ringkors i Rute kyrka på Gotland

Triumfkrucifixet är från 1200-talet. Man kanske skall ta och dra till med att folk i Rute inte torde vara lika förundrade som vi andra över att Jesus kunde gå på vattnet.

Dopfunten i Rute kyrka
Dopfunten i Rute kyrka i Rute socken

Också dopfunten är från 1200-talet, en så kallad paradisfunt.

Altartavlan i Rute kyrka

Det centrala motivet på altartavlan är Abrahams offer av Isak, dvs lydnad mot överheten som det står i Romarbrevet, se Altartavlan i Näs, och får väl sägas vara typiskt för 1600-talet; altaruppsatsen är från detta århundrade och har en gång suttit i Visborgs slottskyrka.

Predikstolen i Rute kyrka

Predikstolen är från 1733 och lika befallande som alla andra predikstolar.

Sönderborg i Rute kyrka

Folk från Sönderborg i Danmark har bekostat lite målning i kyrkan till Guds ära och kyrkans prydnad, förmodligen folk som har varit i Rute i kalkaffärer och annat, i Valleviken kanhända.

/text och foto Bernt Enderborg

Vägbeskrivning
Väg 148 mot Fårösund, ca 10 km efter Lärbro.
Copyright © 2021 Buffert 4 - www.guteinfo.com