www.guteinfo.com
Åhsbergska hagen
Platser, Visby socken


Åhsbergska hagen några kilometer norr om ringmuren, strax ovanför badplatsen Gustavsvik, är ett någorlunda skönt naturområde, en hage med med murgröna och allehanda blomster. Hagen ägs av DBW, en människovänlig och välgörande förening, sen början av 1900-talet och där de också firar ett och annat.


Du möter först en lite öppnare yta med nån bänk, välvuxna trän, lite blomster och sånt, lite våtmark till höger, några orkidéarter. Någon botanisk sensation är det inte, men skönt i alla fall, lite fåglar och sånt, inga märkvärdigheter. I förbigående kan vi säga att Länsstyrelsen visar bilder på blåsippa, vitsippa och tusensköna på informationstavlan.


En bit längre in väntar en större öppen yta, lämplig för pärk, varpa eller någon annan gutnisk lek, eller om t ex hela släkten skall ha kaffekalas i det gröna.

Det är en skön hage i och för sig, men om du vill besöka en gotländsk hage eller äng så är det nog något annat ställe du skall till.

/text och foto Bernt Enderborg
Copyright © 2021 Buffert 4 - www.guteinfo.com