www.guteinfo.com
Svaide vät
Träsk, Follingbo socken


Att kalla det hela för en vät är missvisande eftersom Svaide är mer än en vattensamling som torkar ut under högsommaren.Väten var tidigare mycket fågelrik och ännu finns intressanta arter såsom svarthakedopping. Svaide vät omges mest av tallskog.

/text och foto Bernt Enderborg

Vägbeskrivning
Väg 143 från Visby mot Roma. Cirka 5 km söder om Visby går den gamla 143 längs med den nya vägen, följ den och du hittar väten.
Copyright © 2021 Buffert 4 - www.guteinfo.com