www.guteinfo.com
Farnavik
Träsk, Fårö socken


Farnavik på Fårö är cirka en meter djup och vegetationen är sparsam.


Träsket omges av hed och hällmark, dungar av tallskog är vanligt längs stränderna./text Bernt Enderborg, foto Björn Pettersson

Vägbeskrivning
Väg 140 mot Fårösund. Ta färjan över till Fårö och kör till kyrkan. Sväng av mot Lauterhorn och Farnavik ligger på höger hand.
Copyright © 2021 Buffert 4 - www.guteinfo.com