www.guteinfo.com
Sandarve kulle
Platser, Gerum socken


Vill man ha utsikt över åkerlandskap kan man besöka naturvårdsområdet Sandarve kulle, som har en areal om 15 hektar och är en skogbevuxen, drygt 25 meter hög inlandsklint belägen någon kilomet norr om Fardhem kyrka, intressant lund- och ängsflora.Sandarve kulle består av vad som kallas Etelhemskalksten, ett slags röd revkalksten som till stor del är uppbyggd av fossiler som bl a sjöliljor och koraller.Det är helt enkelt en fossil kulle, ett rev som är flera hundra miljoner år gammalt. Emellanåt får vi frågor om var man kan hitta fossil på Gotland och vårt standardsvar sen länge är: titta neråt.Den 30 meter höga kullen är ett gott land för växtlighetens envishet. Och som på så många, många ställen på Gotland så finns där rester och ruiner efter bebyggelse. Ett par husgrunder, murar och man vet inte riktigt vad, kanske någon slags fornborg, men å andra sidan är Lindeberget inte långt borta.Innan man kommer upp på själva kullen går man tvärs över en liten äng, där väl de vanliga ängsblomstren tittar fram. Under våren finns där t ex blåsippor och gulsippor, och längre fram sällsyntheter som svartoxbär och hylsnejlika.På andra sidan kullen rinner en liten bäck som ser till att närliggande åkerplättar är rejält vattensjuka. Det är skönt att stå alldeles nedanför kullen och helt plötsligt få känslan av att befinna sig i en naturfilm.

Det är skönt att promenera på kullens topp, kika på fossil och en liten stund på den norra sidan låta ögonen se över de vackra fälten, Gerums kyrka och skogarna vid Lojsta hajd och vidare söderut. Traktens skolungar har förstås en pulkabacke i environgerna, men vad det var som låg på marken och skräpade vet jag inte, ett fossiliserat dinosauriägg månne.../text och foto Bernt Enderborg

Vägbeskrivning
Sandarve kulle ligger ca 4 km norr om Hemse, mellan Fardhem och Linde, där en väg går ut mot Gerum. Ta den och kullen ligger strax på vänster hand.
Copyright © 2021 Buffert 4 - www.guteinfo.com