www.guteinfo.com
Hus fiskeläge
Fiskeläge, Rone socken


Alldeles bredvid Ronehamn ligger Hus fiskeläge. Där finns moderna bodar blandade med sådana av ålderdomligt skaplynne, vackra bodar med flistak.

Hus fiskeläge, modernare bodar

Jag talade med en dam vid parkering, hon påpekade att man höll hårt om sånt som gammalt och fornt haver varit i fiskeläget. Ström med yttersta försiktighet, ingen uthyrning och inget annat sånt. Lugn och ro, så som Gotland alltid har varit.

Hus fiskeläge, båtplatser

På en informationsskylt står att det att födan fordom till stor del bestod av fisk, strömming från havet och id fångad i åar och myrar (landfisk står det). Vidare står att läsa att man under några intensiva vår- och höstveckor samlades vid fiskeläget, det kom också folk från andra socknar långt inåt land. Det finns emellertid också lite intressant historia om fiskeläget uppsatt på informationsskylten, men den förefaller inte utsedda experter ha skrivit.

Hus fiskeläge, länningar

Det finns spår efter de gamla länningarna en bit uppåt land, men också nyare, lysstänger står där ett par, och ser man åt andra hållet återfinns den moderna hamnens silosar raka i ryggen som servitriser och ser längre ut på havet än själve Langg Jaku.

Hus fiskeläge, lysstång

Hus fiskeläge är vackert. Utsikten mot Burs och När längs kusten är rogivande, man ser varifrån Roneborna fått all sten att bygga de storslagna rösen som socknen har gott om, däribland Gotlands största - Uggarde rojr.

/text och foto Bernt Enderborg

Vägbeskrivning
Ta väg 142 till Hemse, mitt i Hemse sväng vänster mot Ronehamn, alldeles före hamnen ta Husvägen åt vänster.
Copyright © 2021 Buffert 4 - www.guteinfo.com