www.guteinfo.com
Enholmen
Öar, Othem socken


Vi kan ju tala om att Linné nog hade tänkt sig dit anno 1741, men hindrades av vädret. Så här skrev han:

"Karlsvärds av Kon. Carl X anlagda fästning på en liten ö, Enholmen kallad, syntes till landet, men starkt östanväder och tiden förnekade oss att komma dit."

Du kan komma dit! På bilden ovan är det Bogeviken som breder ut sig på andra sidan Sju strömmar./text Bernt Enderborg, foto Björn Pettersson

Vägbeskrivning
Väg 147 omkring 3,5 mil, då är du i Slite.
Copyright © 2021 Buffert 4 - www.guteinfo.com