www.guteinfo.com
Norsholmen
Öar, Fårö socken


Norsholmen som vuxit samman med Fårö, och alltså är en halvö i stället för en holme, är ett 137 hektar stort fågelskyddsområde (Natura 2000) på västra sidan av Fårö.

15 mars till 15 juli årligen är det förbjudet att röra sig utanför särskilt markerade vägar.

/text Bernt Enderborg, foto Björn Pettersson
Copyright © 2022 Buffert 4 - www.guteinfo.com