www.guteinfo.com
Kronholmen
Öar, Västergarn socken


Kronholmen är ingen holme längre. Tiden och stormar har för länge sen fyllt upp sundet med sand, men man har gjort intressanta fynd i denna sand, t ex en medeltida kogg. Också Sören Norby hade något han kallade ett blockhus i trakterna, förmodligen ute på udden varifrån Västergarns hamn är lätt att försvara med någorlunda hyfsade kanoner.

Kronholmen återfinns på Gotlands västra kust, någon mil söder om Visby - följ väg 140 tills Du ser skylten.

/text Bernt Enderborg, foto Björn Pettersson
Copyright © 2022 Buffert 4 - www.guteinfo.com