www.guteinfo.com
Draken i Vänge
Historia, Vänge socken


Vi har tidigare nämnt smideskonsten i Vänge medeltida kyrka under rubriken Vikingatida smideskonst i Vänge. Johhny Roosval säger nämligen i Kyrkorna i Lina och Halla ting, band 4, halvband 1, Konsthistoriskt inventarium, Sveriges kyrkor, Stockholm 1952:

"På grund av de senare stenbyggenas rika utstyrsel tro vi att det kyrkliga livet florerat länge på platsen, sålunda att en första kyrkobyggnad, antagligast en stavkyrka funnits på 1000-talet, möjligen av 1058, Strelows årtal" (se kyrkornas ålder).

Här ska vi visa en detalj på korportalen nyckelhål.

Nyckelhålet i Vänge kyrka

"Nyckelhålet föreställes utskuret ur ryggen på en drake med utbredda lemmar, sedd uppifrån", samma källa.

Det finns ganska mycket märkligt konst på Gotland, som Gripar, Kentaurer, Stridselefanter och andra enskilda verk, långt äldre som Draken på en bildsten, men också senare verk som Den drakdiande kvinnan, Draken i Gerum och Drakdödaren.

Och skulle någon tycka att den kyrkliga konsten inte alltid är så olika den vikingatida, se Ormalur, så sitter du inte på en cykel.

Draken i Vänge

Portalen där draken tjänar nyckelhål är såvitt går att begripa från mitten av 1200-talet, men den kommer från 1100-talets Byzantioskyrka, se kyrkan - obs, dopfunten är nog aningen äldre än denna stenkyrka, se Ett bart huggande svärd - och månne smidet i själva verket kommer från 1000-talets stavkyrka emedan folk sällan köper dopfuntar utan att ha en kyrka.

- Vikingasmide, aningen osäkert, rejält gammalt dock, men man kan gott undra vad drakar kan ha angått gutarna så länge. Är symbolen, eller symbolvärdet, detsamma på bildstenar, vikingaskepp och medeltida kyrkor?

- I minst tusen år...

/text och foto Bernt Enderborg

Vägbeskrivning
0
Copyright © 2021 Buffert 4 - www.guteinfo.com