www.guteinfo.com
Flundreviken fiskeläge
Fiskeläge, Visby socken


Flundreviken kallas numera en småbåtshamn och båtklubb, som bildades 1981. Själva viken i förgrunden är nog en sorts hamnbassäng ehuru man tror sig se en äldre hamnanläggning alldeles framför det grå huset på bilden.

Flundrevikens tidigare hamn
Möjligen utsidan av den gamla hamnen

Den lilla landkroken till höger härrör nog från en tidigare hamnanläggning. Platsen borde ha en lång historia, och kanhända finns det spår i skogen på andra sidan vägen efter vikingar ty i viken före, Gustavsvik, och viken efter, Snäck, finns vikingatida gravar - det borde alltså ha huserat vikingar också i Flundreviken.

Flundrevikens båtklubb
Hamnen vid Flundreviken

I dag är det en modern anläggning, se hemsidan, där folk kan andas ut en stund. Bilderna är tagna den 16 april 2014 varför båtklubben inte riktigt vaknat till liv än, men eftersom det är påsk i helgen så torde det hända saker.

Kusten söden om Flundreviken
Kusten söderut

Bilden visar kusten söder om Flundreviken, där nästa vik alltså är Gustavsvik. Klippan som sticker ut längst bort är Högklint, söder om Visby, en skön utsiktsplats.

Flundrevikens båtklubb
Bodlänga vid Flundreviken

Den yttre längan av bodar pekar rakt bort mot Snäckviken alldeles under korpklint.

Flundreviken
Snäck med hyres- och höghus

Nästan mitt emot Flundreviken ligger ett höghus, vilket föranlett stort rabalder, och under detta finns sneställt vad som tidigare var ett hotell som kommunen hade stora intressen i varför det blev en ekonomisk katastrof. Det såldes småningom ganska billigt till folk som vet vad de gör.

Flundreviken
En vacker båt

Flundreviken
Murgröna

Flundreviken
En gute som andas och längtar på utsidan av hamnen

Flundreviken
Den inre hamnen

Inuti hamnen finns en servicebyggnad. Du får kika på deras hemsida för mer information.

/text och foto Bernt Enderborg
Copyright © 2021 Buffert 4 - www.guteinfo.com