www.guteinfo.com
Fleringe kyrka
Kyrka, Fleringe socken


Kor och långhus 1230-40, torn 1260. Kyrkan eldhärjades svårt 1676.

Målningar i Fleringe kyrka

Målningsrester från 1400-talet, ornamental 1500-talsmålning på norra muren.

Dopfunten i Fleringe kyrka

Altaruppsats och predikstol 1700-tal. Dopfunt från Visborgs slottskyrka. Utanför finns kyrkstallarna kvar.

Linnés gotländska resa
"Allt från stranden till Fleringe kyrka, en liten halv mil, hade vi en Terrefacies (terräng) med bara klapperåsar. Kyrkan låg på ett dylikt dock slätare fält helt brant och bart åt havssidan, vilken situation med böndernas hus av sten byggde snart skola persuaderat (övertalat) oss att vi var i Frisland."

/text och foto Bernt Enderborg

Vägbeskrivning
Väg 149 längs kusten norrut via Kappelshamn, eller väg 148 mot Fårösund, vid Rute ta av vänster mot Fleringe.
Copyright © 2022 Buffert 4 - www.guteinfo.com