www.guteinfo.com
Ett gravfält i Sanda
Gravfält, Sanda socken


I Boken om Gotland, Esselte, Sthlm 1945, säger Mårten Stenberger på sidan 44 bl a att "Men trots att de förhistoriska minnesmärkena här ligga tätare än vad de i regel göra på andra håll i vårt land, ge de ej den omedelbara prägel åt landskapet, man kunde tro."

Gravfältet på bilden ligger alldeles bredvid bygdegården i den sköna socknen Sanda och är lätt att hitta. 307 gravar, på andra sidan vägen 64, säger informationsskylten.

Gravfält i Sanda

Vi gutar är vana med fornlämningar, de finns överallt, gravfält från vikingatiden i varenda socken, över 90 stycken, och stenrösen och andra gravfält överallt; hela hagar proppfulla med gravhögar från vendeltiden som t ex Broa, Sojvide, Trullhalsar, Vallstenarum och varför inte som ovan i Sanda, se vidare kartan, ehuru fältet ovan liksom andra varit använt under hela järnåldern, över 1.000 år. Vi är så vana med dem att de nästan inte angår oss längre, allra helst som vi har blivit fullproppade av smörja om Sverige och Visby sen vi föddes.

Gravfält i Sanda

Vem det är som ligger där under högarna vet vi inte. Någons farfar, farmor, far, mor, dotter, son eller barnbarn - vet inte. Men att det här vilar folk som var med och byggde upp Västergarn kan nog betraktas som säkert, se Vikingarnas Västergarn.

Malsten vid gravfält i Sanda

Den största graven är elva meter i diameter, andra liknar ekerhjul, små låga rösen med stenkanter och kista i stenhäll. Och det finns annat också för den som kikar efter, se bilden, men bara några få gravar är undersökta så riktigt vad som ligger i backen förutom folk är det ingen som vet.

Gravfält i Sanda

Gotlands historia som är märkligare än vad man kan tro, svårbegriplig emellanåt, finns alltid nära oss gutar. Ta en promenad på gravfältet i Sanda och fundera en stund.

Lite till om nåt annat
Vill du se ett modernt, väldigt vackert Gotlandshus så finns det ett i närheten av gravfältet. Det står alldeles i början på väg ut till Västergarn, på höger hand. Vet du inte var jag menar så fråga någon lokal figur efter "Skallbjörk" så hittar du.

/text och foto Bernt Enderborg
Copyright © 2021 Buffert 4 - www.guteinfo.com