www.guteinfo.com
Medeltida smide i Väte
Historia, Väte socken


Vi har blott börjat nosa lite på ämnet medeltida smide på Gotland, se översikten, men på kvinnornas ingång i Väte kyrka, på den norra sidan, finns lite vackert och passande smide. Vi har redan förut gjort en sida om att man skall smida svärden till plogbillar, men det är bara en skojsida om färjepriserna till och från Gotland.

Medeltida smide, Väte

Nu är jag ingen smed men nog ser det ut som om man har gjort om en hoper pilspetsar till vackert smide för kyrkporten. Och kikar man efter så är det rätt gott om sådana.

Väte, medeltida smide på kyrkans port

Nu kan man väl i och för sig anställa frågor om den milda och gammaltestamentlige tanke, t ex Jesaja 2:4, som uttrycks i det där med plogbillarna ty på andra sidan kyrkan har vi en ståtlig riddare med fälld lans och därtill en bågskytt som nog inte lyssnar till den sträng som brast.

Vad gäller riddaren kanhända det finns anledning att påminna om Kristi riddares gård varför det där med plogbillar är det nog lite si och så med på Gotland, allra helst som vi vet att till och med påven den 16 februari 1229 försökte få gutarna att sluta sälja vapen till folken kring finska viken.

/text och foto Bernt Enderborg

Vägbeskrivning
0
Copyright © 2022 Buffert 4 - www.guteinfo.com