www.guteinfo.com
Gräne skeppssättning
Skeppssättningar, Väte socken


I Gräne ligger det nästan längs vägen en skeppssättning. Den är ganska lätt att se och är man någorlunda uppmärksam så hittar man den.

Skeppssättningar är minnesmärken eller gravar från brons- eller järnåldern. På Gotland är de ofta väldigt gamla i jämförelse med vad som i övrigt förekommer i konungariket Sverige, där så gott som alla tillhör vikingatiden.

I Gräne, säger informationsskylten och en utgåva av boken Arkeologi på Gotland, ville Hembygdsföreningen återskapa Skeppet, och med tillhjälp av en arkeolog och en intresserad skolklass från Hejde återställdes skeppet så gott det gick. Inte alla relingstenar är original, inte ens hälften, men å andra sidan så sägs det synas ganska bra när torvlagret tas bort var stenarna har stått. Man konstaterade att ett likbål hade skett och man hittade några gravgåvor, en rakkniv och en pincett, och man fann dessutom en liten ask där förmodligen askan efter den hädanfarne förvarades.

Det är ofta intressant att ta del av forskarnas resultat och slutsatser, men det finns ingen möjlighet i världen att de skall hinna med att utforska allt på Gotland varför det här med Hembygdsföreningen och skolklassen är en bra idé.

Gräne skeppssättning

Det är ett rätt rejält skepp de har hedrat den avlidne med. Dessvärre kan man inte säga samma sak om informationsskylten från Länsstyrelsen.

Där står att:
"Under senare delen av bronsåldern (1000-500 f. Kr.) byggdes gravar längs Östersjökusten i form av skepp. På Gotland finns 325 skeppssättningar. Sådana finns också i östra Sverige, på Åland, i Baltikum och längs nordtyska kusten."

De skeppsättningar man har hittar i Baltikum, Åland och längs den nordtyska kusten är bara några få och dessutom är de från gutniska kolonier. De svenska skeppssättningarna är minst 1000 år yngre, och åtminstone vad gäller bronsåldern är gravskicket med skeppssättningar gutniskt.

Gräne skeppssättning

För att hitta denna skeppssättning så ta Dig först till Väte. Strax efter kyrkan, om du kommer söderifrån, så går det en väg ner till vänster - Mästerby tror jag att det står på skylten. Ta den vägen en liten bit, sväng vänster vid skylten mot Gräne.

Några kilometer längre fram ligger några vackra hus och gårdar i en liten backe vid en vänstersväng. Till vänster alldeles före den lilla backen ligger skeppet.

/text och foto Bernt Enderborg

Vägbeskrivning
Väg 142 till Väte, ett par mil. Strax före kyrkan ta höger mot Mästerby. En bit in på den vägen skylt mot Gräne. Några kilometer in på den vägen står skeppsättningen gömd i en vänsterkurva, se upp på backen åt vänster.
Copyright © 2020 Buffert 4 - www.guteinfo.com