www.guteinfo.com
En svärdslipningssten vid ån
Historia, Dalhem socken


Alldeles där ån gör sin skarpaste sväng bakom Munkebos i Dalhem ligger en svärdslipningssten. Den ligger nu uppbaxad på åkanten, förmodligen då ån fördjupades för hand på 1800-talet, men var dess ursprungliga läge varit är det nog ingen som vet, nära vattnet är antagligt.

Svärdslipningssten i Dalhem

Skårorna på bilden är alla slipade för hand, dock vet vi inte när. Det gissas på allt från stenåldern till senare delen av järnåldern. Och så är det nog, dvs det finns svärdslipningsstenar av olika ålder, se översikten. En ovanligt djup skåra finns på stenen.

Svärdslipningssten i Dalhem

För att hitta stenen så gå över ån vid järnvägen, akta dig för tågen, och följ ån söderut. Det finns en stig som går till Munkebos gård men sväng av den ett stycke före gården (man får inte gå på andras tomter hur som helst), gå ner till ån och följ åkanten så hittar du den.

Det är intressanta saker dessa stenar, och att de flesta finns på Gotland är ännu mera spännande. Det har hittats massor av stenyxor på Gotland, se Laurin, vi vet att man har tillverkat svärd och svärdsknappar i mängd och i nutid finns det också astronomiska teorier, se översikten.

Överkurs

Gården Munkebos namn har nog något med Roma kloster att skaffa ty det är känt att de ägde gårdar på Gotland, se t ex Munkhuset vid Möllebos i socknen Halla.

Hallfose kvarn i Dalhem

På andra sidan vägen ligger Hallfose kvarn, Dalhems kvarn står det på en skylt, vilket kan vara intressant för dem som funderar på lite nyare industrialisering, se också t ex Snickeriet i Ala.

/text och foto Bernt Enderborg

Vägbeskrivning
0
Copyright © 2021 Buffert 4 - www.guteinfo.com