www.guteinfo.com
Närshamn
Hamnar, När socken


Stor fiskehamn på sydöstra Gotland. Hamnen saknar fasta gästplatser, men efter förfrågan kan plats vanligen ordnas; djup 3 meter./text Bernt Enderborg, foto Björn Pettersson

Vägbeskrivning
Väg 143 till Ljugarn, väg 144 till Garda, sväng vänster mot När, följ skylt till Närshamn.
Copyright © 2022 Buffert 4 - www.guteinfo.com