www.guteinfo.com
Solvända
Flora, Annorstädes socken


Solvändan kan man hitta t ex i Alleqvia änge, som i sig är värt ett besök.

Blomman vänder sig mot solen därav namnet. Det finns en gotländsk solvända som man bland annat kan se på Ölbäcks hällmarksområde.


En rar och av vår vän Linné uppskattad liten växt som färgar det gotländska landskapet gult som solen, gult som gull…

/text Tina-Marie Qwiberg, foto Bernt Enderborg
Copyright © 2020 Buffert 4 - www.guteinfo.com