www.guteinfo.com
Själsö hamn
Hamnar, Väskinde socken


Trevlig fiske- och småbåtshamn norr om Visby, djup 3,5 m, 2-3 gästplatser.

I hamnen, som skyddas av en vågbrytare, finns 46 + 20 m kaj med ca 3,5 m djup och en 40 m lång småbåtsbrygga med ca 1,5 m djup.

Strax innanför vågbrytaren finns plats för 2 - 3 gästande båtar längs med kaj; 3,5 m djup. Möjlighet finns att lägga till utanför fiskebåt om inga andra platser finns.

Delen själ i namnet Själsö betyder säl. Mer om hamnen hittar du på Själsö Hamnförening.

/text Bernt Enderborg, foto Björn Pettersson

Vägbeskrivning
Väg 148 mot Kappelshamn.
Copyright © 2021 Buffert 4 - www.guteinfo.com