www.guteinfo.com
S:t Bartolomeus
Målningar, Rone socken


Envar som besöker Rone kyrka kommer att få se underbara saker. Målningar av olika sorter, som t ex passionsfrisen (se översikten).

Här skall vi visa en lärjunge som är målad som ett slags mellanspel, eller avdelare i passionsfrisen på norrväggen. Det är S:t Bartolomeus, som nog är samma figur som Nathaniel i evangelierna, och han står där med sina attribut, ofta visas dock bara kniven som på altartavlan i Lojsta kyrka. Vi kommer ihåg honom den 24 augusti.

Det finns olika uppgifter om hur Bartolomeus ingick i evigheten som martyr. Ett mera folkligt, sägs det, visas på norrväggen i Rone kyrka. Det första attributet är kniven och det andra hänger över hans arm. Michelangelo framställer honom likadant i Yttersta domen på altarväggen i Sixstinska kapellet någon gång på 1500-talet (bild); bilderna i Rone är äldre.

Det är hans eget skinn som hänger över armen ty han blev levande flådd.

Överkurs

Den här dagen hette fordom Bartlomeimässan (barsmässa, bartelsmässa, bertilsmässa, bertelsmässa, bärtelsmässa; det finns en gård i Hamra som heter Bertelsmässe men hur det uttalas på ort och ställe vet jag inte), men han är inte med i Johannes evangelium där i stället Natanael huserar som enligt Jesus är "en rätt israelit utan svek". Eftersom han emellanåt framställs med sin avdragna hud säger Alf Henriksson i boken Alla årets dagar att detta "i naivt resoluta medeltidsmänniskors ögon gjorde honom lämplig som skyddspatron år bokbindare, garvare och andra yrkesmän som handskas med skinn".

Se också Bartolomeinatten, det parisiska blodsbröllopet. På en vecka mördades sammanlagt 10.000 protestanter. För den yngre generationen läsare av Guteinfo kanske vi skall säga att det inte var protes-tanter som mördades utan protestanter, en av kristendomens huvudfåror, de andra är Katolicism och Grekisk-ortodoxi - och så finns det en hel radda undervarianter.

/text och foto Bernt Enderborg

Vägbeskrivning
0
Copyright © 2021 Buffert 4 - www.guteinfo.com