www.guteinfo.com
Lübeckerbräschen
Ringmuren, Visby socken


Strax öster om Snäckgärdsporten i Nordergravar finns ett nedrivet parti av den norra delen av Visby ringmur, där det en gång påstås ha funnits ett sadeltorn som rasat och dragit med sig en del av muren, men kanske var det just här som lübeckare och gutar i maj 1525 stormade Visby. Stora delar av Visby brändes vid tillfället, kyrkor och kloster plundrades. Vid utgrävningar innanför Lübeckerbräschen har man funnit ett femtiotal pilspetsar från medeltiden.

Fortsätter man längs muren ner till havet så ser man strax en Blida, en rekonstruktion av en medeltida helvetesmaskin. Om Du fortsätter stigen upp mot Norderport så har Du chans att få se en sten som blivit fastslungad i en öppning i ett torn. Det sägs att den är autentisk. Men jag säger inte vilket torn, Du hittar den säkert ändå, en röd sten.

Nordergravar i Visby, förresten. Nordergravar heter inte så därför att det är fullsmäckat av gravar där utan för att man har grävt där, bl a efter material till själva muren. Vatten har det aldrig flutit i Nordergravar. Å andra sidan ville man ha ett skydd mot att fiender drog fram murbräckor, blidor och andra helvetesmaskiner.

Jag kan kanske nämna att det för några år sen var en installation i Visby (jag kommer inte ihåg vad det hette - det var en massa baltiska konstnärer som hade gjort installationer som stod utplacerade lite här och var i Visby - det hette Baltic nånting, somligt alldeles utmärkt bra, och en figur hade satt upp en skylt i Nordergravar och på den skrivit "Här är det".

Nu begriper jag inte de djupare meningarna av sånt, men att stå en bit från Norderport och njuta anblicken av Nordergravar, grönskan och havet är rätt lugnande.Om Du går på Strandpromenaden i kikar upp längs ringmurens norra del (Nordergravar) så ser det väl ungefär ut så här.Bräschen från Snäckgärdstornet. Är man botaniskt intresserad så växer dungar med Pestskrå (eller heter det Pestskråp) i svackan.

Lübeckerbräschen ligger alldeles bakom det första tornet vid nutida namn Snäckgärdstornet (tornet är av en typ som kallas porttorn - de är alltså uppställda långt efter det att muren byggdes - själva porten som ju kallas Snäckgärdsporten har tidigare refererats till som Odeport, gamla porten, och Västerport).

Svackan förresten, den är en av flera vallgravar som är ovanligt lätta att se på stället. Vatten har det aldrig flutit i dessa gravar (på våren kunde det förr stå vatten där och kanske någon skvätt nuförtin också) utan man tog helt enkelt byggnadsmaterialet på platsen och knölade till naturen lite så att den lede fi inte kunde dra fram en massa mackapärer att bulta i onödan.Här har vi Nordergravar, bräschen syns inte i bild. Det är allt ett stycke stad.

/text och foto Bernt Enderborg

Vägbeskrivning
Nordergravar i Visby
Copyright © 2022 Buffert 4 - www.guteinfo.com