www.guteinfo.com
Jungfrutornet
Ringmuren, Visby socken


Tornet uppfördes under 1400-talet att stärka försvaret mot havet. Sitt namn Jungfrutornet har det fått från den gamla legenden om dottern till Nils Guldsmed, som murades in där till straff för att hon förråde Visby åt Valdemar Atterdag 1361.

Mer troligt, påstås det, är att namnet har kommit från det gamla rymdmåttet en jungfru, cirka 8,2 cl, som hade bred botten och smalnade av uppåt vilket tornet ju gör.

Mig veterligen har ännu inte någon föreslagit att detta torn var det första som byggdes, därav namnet. Men så är det i alla fall inte ty tornet är uppfört omkring 200 år efter det att därstående mur byggdes.

Jungfrutornet i Visby ringmur

Jungfrutornet i förgrunden står relativ ostadigt i slutet av Strandpromenaden. Tornet bakom, Silverhättan eller Kames, är det nordvästraste hörnet av ringmuren.

Jungfrun i skådespelet
foto Björn Pettersson

Jungfru att mura in

Under Medeltidsveckan, vecka 32 varje år, se årliga evenemang, uppförs ett slags teater där jungfrun som förrådde Visby till Valdemar Atterdag 1361 ånyo muras in i Jungfrutornet.

I förbigående vill jag nämna att någon jungfru aldrig någonsin har murats in någonstans på Gotland - vi är inte galna på det viset.

Jungfrutornet, Visby ringmur

Om Du kommer från norr, från Lasarettet och Norderstrand, och just har passerat Silverhättan så kan Jungfrutornet se ut som på bilden ovan.

Den avsmalnande formen syns tydligt alldeles som det gamla rymdmåttet Jungfru, som det har föreslagits att tornet egentligen har fått sitt namn ifrån.

I mitt gamla uppslagsverk, Gernandts Konversationslexikon från slutet av 1800-talet, står att rymdmåttet Jungfru kan stavas Jumfru och var före 1863 namnet på den minsta svenska måttet för våta varor och utgjorde 1/32 kanna, 1/4 qvarter och var = 8,179 cl - en bautasnaps således.

Om en Jumfru var ungefär 8 cl och en 1/32 av en kanna, så måste en kanna öl ha varit omkring 2,5 liter. Kan inte någon bra krog införa Kannan igen, jag vill kunna beställa en Kanna öl - dock inte nutida starköl emedan jag vill kunna gå därifrån.

Jungfrutornet, ringmuren

Jungfrutornet rakt från väster. Det ser lite klent ut, gör det inte? Kan det tänkas att jungfrur är lite klena av sig...

/text och foto Bernt Enderborg

Vägbeskrivning
0
Copyright © 2021 Buffert 4 - www.guteinfo.com