www.guteinfo.com
Helgeands kyrkoruin
Ruin, Visby socken


En av Visbys mer originella kyrkoruiner är Helgeandskyrkan, som har tillhört en Orden Helgeandstiftelsen, se Kristi riddare. Stiftelsen ägde också ett "Helgeandshus", en institution som var barmhärtiga mot fattiga och sjuka, och framförallt föräldralösa och änkor. Detta Helgeandshus låg bredvid kyrkan ända in på 1800-talet men inga rester finns kvar i dag. Man vet också att Helgeandstiftelsen hade hand om driften vid spetälskehospitalet S:t Göran.

Helgeandsstiftelserna uppstod vid 1200-talets början och spred sig snabbt över hela Europa. Att för sin salighets skull utöva barmhärtighet mot de fattiga ansåg ädelt och stora donationer gjorde kyrkan rik.Så småningom övergick kyrkan att bli Helgeandshus och kom att ta hand om fattiga och sjuka i staden. Ett sjukhus byggdes på 1830-talet i anslutning till den forna kyrkan.


Foto från Norra Kyrkogatan

Kyrkan är en åttasidig byggnad i två våningar. De två våningarna sammanbinds av en åttakantig öppning i taket på den undre våningen och dubbla trappor leder upp till övervåningen.

Den undre våningen har åttakantiga pelare medan den övre våningen har runda och det finns dessutom tre små celler, den ena över den andra, på båda sidorna av altarplatsen.

Kyrkan påminner något om en kontinental biskopskyrka och förmodligen byggdes den till biskop Albert av Riga.


Foto uppe från Klinten

De båda våningarna mynnar ut i ett gemensamt kor och man vet inte säkert varför kyrkan byggdes i två våningar. Det finns en teori om att s.k. "Barmhärtighetssystrar, som frivilligt betjänade fattiga och sjuka vid stadens hospital haft tillgång till denna del av kyrkan.

/text och foto Bernt Enderborg

Vägbeskrivning
0
Copyright © 2021 Buffert 4 - www.guteinfo.com