www.guteinfo.com
Snäckgärdsporten
Ringmuren, Visby socken


Därstående informationstavla säger att porten tidigare kallats Västerport och Odeport, vilket är bättre namn på porten; Odeport vet jag dock inte varifrån det kommer. Tornet på Snäckgärdsporten är förmodligen bland de äldsta emedan det är byggt i räta vinklar som begränsade skottvinkeln för armborst och pilbåge.

- Det står någon i porten, det ser du va? Någon rödklädd.


Bild av äldsta muren där skyttegångar av trä var systemet.

Vid denna genomgångsport vid murens nordvästra hörn har man ändrat system för murbygget. Från och med detta torn har man byggt skyttegångar som vilar på arkader av sten i stället för som längs sjömuren på trä - se bilden ovan där träet ramlar bort.För blott några år sen byggdes ställningar så att den som vill kan få besöka såväl Silverhättan som Snäckgärdsporten. På bilden har du utsikten österut från toppen av Snäckgärdsporten i vad som kallas Nordergravar.Om du kikar norrut från tornet så ser du ett område som kallas Snäckgärdet, bakom träden, och pilen pekar på avrättningsplatsen Galgberget, en av få i Sverige bevarade avrättningsplatser sen medeltiden.En bild från toppen av Snäckgärdsporten rakt ner på den stig som utifrån leder in till staden; hyfsat högt på medeltiden och det borde inte ha varit särskilt svårt att kasta sten i skallen på ohängt folk.

Kikar du åt väster så ser du förstås långt ut på havet och kikar du inåt staden, åt söder, så sticker några torn upp från sevärdheterna, t ex S:ta Maria, S:t Nicolai och Dalmanstornet, och i närheten är det mestadels grönt av träd i det område som oegentligt kallas Gotlandsänget.

Vi rekommenderar att du besöker Snäckgärdsporten för att få dig en uppfattning om hur man hade det på Medeltiden. Det är högre än vad man tror.

Överkurs - om namnet och infotavlan
Officiellt kallas porten "Snäckgärdsporten" förmodligen beroende på att området utanför brukar kallas Snäckgärdet. Visst finns det är sådan gärde men det ligger allt lite längre bort, vid Snäck och är en vikingatida hamn. De övriga stora portarna på ringmuren kallas Söderport, Norderport och Österport, varför denna port borde kallas något annat än Snäckgärdsporten - kanhända Odeport, ty Västerport är inte vidare lyckat.

Området alldeles innanför porten kallas Gotlandsänget av någon rent igenom idiotisk idé. Området har inte ett smack med ett riktigt Gotlandsänge att skaffa, där artrikedomen är störst i Sverige bland alla naturliga grönområden, och därtill utgör skönaste kultur sen minst ett par tusen år.

Att kalla en planterad plätt innanför murarna i Visby för Gotlandsänget är en förolämpning mot vad allt geometri och teologi heter!

/text och foto Bernt Enderborg
Copyright © 2022 Buffert 4 - www.guteinfo.com