www.guteinfo.com
Spark rövkrok
Lekar, Annorstädes socken


Till gutniska lekar av mera skämtsam karaktär får nog det där med att sparka rövkrok räknas.Lägg er bredvid varandra på gräsmattan. Lyft vardera benet: ditt högra och motståndarens högra, haka fast varandras ben och tryck framåt tills den ovigaste och svagaste rullar runt i en baklängeskullerbytta.

Rövkrok är kul!

/text Bernt Enderborg, foto Björn Pettersson
Copyright © 2019 Buffert 4 - www.guteinfo.com