www.guteinfo.com
S:t Olofsholm - hamn
Hamnar, Hellvi socken


Småbåtshamn (gammal lastageplats). Cirka 5 gästplatser vid betongkaj.

/text och foto Bernt Enderborg

Vägbeskrivning
Väg 148 to Lärbro, vänster strax efter kyrkan till Hellvi, följ skylt.
Copyright © 2021 Buffert 4 - www.guteinfo.com